Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

vennecto
9018 94db
O JAKI LADNY KOTEK
Reposted byhashagatoniSmigolKik4s
vennecto
9016 180d
Reposted byPatricoSCTagatoni
vennecto

July 21 2017

vennecto
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien
vennecto
7950 4d7c 500
Reposted fromewaryst ewaryst viapankamien pankamien
vennecto
4153 0727 500
Reposted fromkaiee kaiee viapankamien pankamien

July 20 2017

vennecto
3930 b873 500
Reposted bytytekChlebek
vennecto
5023 494e 500
Zagroda :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapankamien pankamien
vennecto
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viapankamien pankamien
vennecto
8096 ed94 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viapankamien pankamien
vennecto
1553 8085
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien
vennecto

July 19 2017

vennecto
2428 b3f9 500
Reposted byagatonitvaseyesfrikadelleklezmerKciukWzupiepumpernikiel
vennecto

Moje mądrości z rozmów na Grindrze

- Bo wiesz, mi się wydaje, że ja jestem chujem. Stałem się nim, żeby się odgrodzić od złych rzeczy w moim życiu, ale ostatnio coraz wyraźniej zauważam, że przez to odgradzam się też od tych dobrych. I w rezultacie nic się nie zmienia. Trwam sobie w takim półśnie, a życie przecieka mi przez palce, bo ja już nic od tego życia nie chcę poza tym, żeby się wreszcie ode mnie odpierdoliło. - ven

July 18 2017

vennecto
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viapankamien pankamien
vennecto
6839 5abe 500
Reposted fromkaiee kaiee viapankamien pankamien
vennecto
1435 07e4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien

July 17 2017

vennecto
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viapankamien pankamien
vennecto
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien
vennecto
0907 bb79
Reposted fromwindingroads windingroads viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl